Wilt u voorkomen dat er vocht en lekkage in uw kelder of souterrain optreedt? Of heeft u al last van water en vochtproblemen in uw ondergrondse ruimte? Hier kunnen vele oorzaken voor zijn. De meest voorkomende aanleidingen van vocht of lekkage in de kelder zijn problemen met de afvoer, met de waterleidingen of met de waterdruk van het grondwater.

Kelderwaterdicht.nl heeft ruim een kwart eeuw ervaring met allerhande vochtproblemen in de kelder.
Wij geven u 7 tips om uw kelder waterdicht te houden of te maken.

Tip 1: Controleer regelmatig op een verstopte buitenafvoer

De regenpijpen en afvoerputten zijn van cruciaal belang voor het afvoeren van water. Als deze verstopt zijn door bladeren, takken, vuil of andere rommel, kan het water niet weglopen. Hierdoor loopt u het risico dat het water in de fundering en de kelder binnendringt en er vochtproblemen ontstaan, met schimmelvorming, een muffe geur en schade aan in de kelder opgeslagen spullen.

Als er sprake is van een verstopte buitenafvoer, moet de betreffende regenpijp of afvoerput zo snel mogelijk worden gereinigd of gerepareerd. Daarnaast kunt u maatregelen nemen om vocht en lekkage in de kelder te voorkomen, zoals uw kelder van buitenaf waterdicht maken. Vaak moet eerst de grond en de betegeling worden verwijderd. Kelderwaterdicht.nl maakt uw kelder waterdicht met een integrale, volvlakkige membraaninjectie.

Tip 2: Controleer op beschadigde of gescheurde binnenafvoer

Last van een vochtige kelder, of wilt u vochtproblemen voor zijn? Controleer ook de waterleidingen en afvoerbuizen die door de ondergrondse ruimte lopen. Mogelijk zit er ergens een scheur of beschadiging in de binnenafvoer of is er een verstopping in de afvoerputten en het afvoersysteem, waardoor deze niet (goed) meer functioneren.

Het is mogelijk én effectief om uw betonnen of gemetselde kelder van binnenuit waterdicht te maken. Een van binnenuit geïnjecteerde muur van metselwerk neemt geen vocht meer op, waardoor de kelder opdroogt. In tegenstelling tot een gemetselde kelder kan een betonnen kelder vaak plaatselijk vochtwerend worden gemaakt. Bij een betonconstructie van slechte kwaliteit (met veel scheuren) wordt de betonnen kelder van binnenuit volvlakkig onder hoge druk geïnjecteerd.

Tip 3: Controleer of de grond rond de woning af helt

Zorg ervoor dat de grond naast de fundering van uw woning of bedrijfspand afloopt van uw huis of zakelijke gebouw. Als het landschap rond uw woon- of werkpand namelijk naar de kelder toe helt, is de kans groot dat regenwater zich tegen de muren ophoopt, in de fundering trekt en in de kelder stroomt. Ziet u dat de helling van de grond naar uw pand loopt, in plaats van wegloopt van uw fundering? Haal dan grond weg, zodat het hemelwater van uw woning of bedrijfspand weg kan lopen.

Tip 4: Controleer de staat van uw kelderwanden en vloer

Vocht of lekkage in uw kelder of souterrain is vaak te wijten aan een te lage vochtweerbaarheid van de kelderwanden en/of de keldervloer. Als er ook sprake is van een hoog grondwaterpeil, zal dit een flinke druk op de muren en vloer uitoefenen. Indien de kelderwanden niet stevig genoeg zijn, kunnen deze (ernstig) beschadigd raken. Controleer de staat van uw kelderwanden en vloer op gaten, scheuren en andere beschadigingen, die ertoe kunnen leiden dat er water naar binnen sijpelt.

Om grotere problemen te voorkomen, dient de schade zo snel mogelijk te worden gerepareerd. Kelderwaterdicht.nl bestrijdt optrekkend vocht in de muren met injecties, het afbikken van de afwerklaag en het aanbrengen van ISO fase III NANO, een speciale, krachtige stuclaag die voor de beste bescherming zorgt.

Waterdicht gemaakte kelder dankzij Kelderwaterdicht.nl
Ernstige vorm van schimmel op de muren als gevolg van vocht

Tip 5: Laat een professioneel waterdichtingssysteem installeren

Met het laten installeren van het juiste waterdichtingssysteem, tovert u uw vochtige of lekke kelder om tot een aangename, bruikbare ruimte met een gezond binnenklimaat. Het afdichten van een kelder of souterrain is specialistenwerk, waarbij eerst een deskundige inspectie wordt uitgevoerd om eventuele vochtproblemen in kaart te brengen en te analyseren. Kelderwaterdicht.nl hanteert een stappenplan voor het waterdicht maken van uw kelder, gebaseerd op het injecteren van de muren, het aanbrengen van een beschermlaag en het bevestigen van saneerpleisters.

Tip 6: Zorg voor een goede ventilatie en lage luchtvochtigheid

U dient de kelderruimte voldoende te ventileren. Dankzij de koudere, droge lucht van buiten voorkomt u vochtproblemen, schimmelvorming én hoge stookkosten. Door het afdichten van de kelder neemt het luchtvochtigheidsgehalte toe. Goede ventilatie is daarom nodig om het condensatievocht af te voeren en voor een lage luchtvochtigheid te zorgen.

Aan de andere kant moet u ook weer niet te veel ventileren, want dit heeft een averechts effect. Door het te veel afkoelen van de ondergrondse ruimte stijgt de relatieve luchtvochtigheid. Het meet nauw om een kelder goed te ventileren. Vraag advies aan een expert. Als de vochtbalans is verstoord en er sprake is van een hoge luchtvochtigheid in de kelder, kan dit tot gezondheidsklachten leiden.

Tip 7: Raadpleeg een expert op het gebied van een waterdichte kelderafdichting

Heeft u vochtproblemen in uw kelder of souterrain en weet u niet hoe dit op te lossen? Raadpleeg een expert op het gebied van een kelder waterdicht maken. Kelderwaterdicht.nl heeft ruim 25 jaar ervaring en expertise met het verhelpen van waterproblemen en lekkage in de kelder. Onze innovatieve behandelmethode heeft het beste resultaat. U krijgt 10 jaar garantie op de waterdichtheid van de kelderafdichting.

Vocht in de kelder is een veelvoorkomend probleem bij woningen en bedrijfspanden. Aangezien de kelder zich geheel of gedeeltelijk onder de grond bevindt, is het risico op vochtproblemen groot. De kelder waterdicht maken biedt een duurzame oplossing tegen binnendringend grondvocht, water op de keldervloer, vochtige binnenmuren, schimmelvorming en een muffe lucht.

Er bestaan nog veel misverstanden over waar u allemaal rekening mee moet houden bij een kelder afdichten. Wij belichten de 6 meest gemaakte fouten bij het afdichten van een kelder.

Fout 1: Plaatsen van een drainage om de grondwaterstand te verlagen

Het aanbrengen van een drainage onder de keldervloer of aan de voet van de kelder om het grondwaterpeil omlaag te brengen; het is misschien wel de grootste fout die gemaakt wordt bij het afdichten van een kelder. De gedachte hierbij is dat er door de lagere waterdruk op de muren minder water doorsijpelt in de kelder. Een verkeerde gedachte.

Het probleem is namelijk dat niet alleen water wordt afgevoerd door de drainage, maar er ook slib en zand wordt mee gepompt. Een filter of filterdoek is niet toereikend om het zand en fijne slib tegen te houden. Het gevolg is dat langzamerhand uw woning of bedrijfspand wordt ondermijnd. Het kan leiden tot ernstige scheuren en verzakkingen, met alle gevolgen van dien. Denk aan lekkage of instorting, dat gepaard gaat met hoge kosten om dit te verhelpen. Het is dus zaak om het grondwater te houden waar het zit en dit niet kunstmatig te beïnvloeden.

Fout 2: De afdichting van de kelder niet tot aan het maaiveld uitvoeren

Last van een vochtige kelder, of wilt u vochtproblemen voor zijn? Controleer ook de waterleidingen en afvoerbuizen die door de ondergrondse ruimte lopen. Mogelijk zit er ergens een scheur of beschadiging in de binnenafvoer of is er een verstopping in de afvoerputten en het afvoersysteem, waardoor deze niet (goed) meer functioneren.

Het is mogelijk én effectief om uw betonnen of gemetselde kelder van binnenuit waterdicht te maken. Een van binnenuit geïnjecteerde muur van metselwerk neemt geen vocht meer op, waardoor de kelder opdroogt. In tegenstelling tot een gemetselde kelder kan een betonnen kelder vaak plaatselijk vochtwerend worden gemaakt. Bij een betonconstructie van slechte kwaliteit (met veel scheuren) wordt de betonnen kelder van binnenuit volvlakkig onder hoge druk geïnjecteerd.

Fout 3: De kelder niet diep genoeg maken uit angst om onder het grondwater te zitten

Standaard is een kelder tussen de 2.20 en 2.30 meter hoog. Het komt regelmatig voor dat de kelder niet diep genoeg wordt gemaakt uit angst om onder het grondwaterniveau uit te komen. De gedachte is dan dat de ruimte droog blijft en een afdichting niet nodig is. Dat is een misverstand. Een ondiepe kelder wordt in de natte herfst- en wintermaanden gegarandeerd vochtig. Het regenwater zorgt er in deze tijd van het jaar voor dat de grond tot enkele centimeters onder het maaiveld helemaal verzadigd raakt. Het vocht dringt vervolgens door de muren van de ondiepe kelder. Het is daarom van belang om te zorgen voor een goede kelderafdichting tot aan het maaiveld, om de kelder waterdicht te krijgen.

Fout 4: De aansluitnaden in de kelder zijn niet goed gedicht

Een kelder waterdicht maken is specialistenwerk, waarbij veel komt kijken. Indien de klus niet door professionals is uitgevoerd, kan het zijn dat de aansluitnaden in de kelder niet goed zijn gedicht. Op de kimnaden komen de keldervloer en de opgaande keldermuren samen. De onderliggende voegen zijn gevoelig voor vochtproblemen. Het grondvocht kan bij slecht of niet afgedichte kimnaden door de kieren binnensijpelen en zich een weg banen naar andere ruimtes.

Dit probleem bij keldervloeren onder de grondwaterspiegel moet worden voorkomen of zo snel mogelijk worden opgelost, want anders heeft een kelderafdichting geen zin. De kimnaden kunnen worden afgedicht met het injecteren van een speciale vloeistof of gel die permanente bescherming tegen vocht en schimmels biedt.

Waterdicht gemaakte kelder dankzij Kelderwaterdicht.nl
Ernstige vorm van schimmel op de muren als gevolg van vocht

Fout 5: Een slechte ventilatie van de kelder

Een andere, veelvoorkomende fout bij het afdichten van een kelder: vergeten om te zorgen voor voldoende ventilatie. Bij een waterdicht gemaakte kelder die slecht of onvoldoende is geventileerd, ontstaan vochtproblemen. Juist door het afdichten van de kelder, is het luchtvochtigheidsgehalte in de ruimte hoog. Het condensatievocht kan zonder deugdelijke ventilatie moeilijk of niet naar buiten.

Een goed werkend ventilatiesysteem is daarom een vereiste om optimaal te genieten van een waterdichte en vochtvrije kelder. Bedenk tegelijkertijd dat te veel ventileren juist een averechts effect heeft. De wanden en vloer van de kelder zijn relatief koud. Bij ventileren stroomt er relatief warme lucht van buiten de kelder in. Door het afkoelen van de lucht stijgt de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte. Een kelder ventileren meet dus nauw en is bij een expert in goede handen.

Fout 6: Zelf de kelder afdichten zonder de onmisbare kennis en ervaring

Ten slotte: zelf een kelder afdichten zonder de noodzakelijke kennis en ervaring is vragen om problemen. Een verkeerde aanpak kan tot structurele vochtproblemen leiden, inclusief kelderlekkage. Het afdichten en waterdicht maken van een kelder is specialistenwerk, waarbij eerst een deskundige inspectie wordt uitgevoerd en eventuele vochtproblemen in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd.

Vakmensen weten welke verschillende oorzaken er zijn voor vochtproblemen in de kelder, welke behandelmethode daarvoor nodig is en welke handelingen er binnen een bepaald tijdsbestek allemaal uitgevoerd moeten worden. Laat het afdichten van uw kelder daarom over aan een expert.

De hoge gasprijs als gevolg van de oorlog in Oekraïne dwingt steeds meer mensen tot rigoureuze maatregelen. Zo besluiten sommige mensen uit kostenoogpunt om hun woning volledig van het gas af te sluiten, zonder dat zij een goed alternatief hebben voor verwarming of warm water.

In een woning waarin niet of te weinig wordt gestookt, ontstaan echter vochtproblemen. Zeker als er ook nog te weinig wordt geventileerd. Minderen met gas om de energielast binnen de perken te houden is op zich verstandig, maar niet in zodanige mate dat vocht en schimmel de kans krijgen om te gedijen en schade aan te richten.

Minimale temperatuur in huis nodig om schimmels en houtrot te voorkomen

De meeste huizen in Nederland worden nog altijd verwarmd met een cv-ketel op aardgas. Als u uit financiële overwegingen besluit om uw gasaansluiting tijdelijk af te sluiten, kunt u uw woning niet meer verwarmen. En u krijgt tevens geen warm water meer uit de kraan. Dit brengt vooral in de koude wintermaanden risico’s met zich mee. Er is namelijk een minimale temperatuur in huis nodig – geadviseerd wordt een temperatuur tussen de 12 en 15 graden – om schimmelvorming en houtrot te voorkomen. In ongebruikte ruimtes kan de verwarming nog ietsje lager.

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal waarschuwt dat er schade in de koude en vochtige woning kan ontstaan, bijvoorbeeld gesprongen leidingen, kringen op de muur, afbladderend behang of schade door smeltwater van de sneeuw. De bewoners in huis kunnen last krijgen van gezondheidsproblemen. Denk aan reumatische en astmatische klachten, of aan neus-, voorhoofdholte en longontstekingen.

Extra kosten voor afsluiten en weer aansluiten van het gas

Met uw huis matig of niet verwarmen gebruikt u minder kuub gas (en heeft u dus minder kosten), maar aan de andere kant moet u betalen voor het afsluiten én later weer voor het aansluiten van het gas. Dat levert dus extra kosten op. Bovendien moet u kosten maken als u uw huis als alternatief enigszins met waxinelichtjes en terracotta potten wilt verwarmen.

Alles bij elkaar is dit kostbaar en slecht voor de luchtkwaliteit in huis. Dan is het slimmer om de kachel op een verantwoord lage stand te laten branden en bijvoorbeeld een energiezuinige elektrische deken of infraroodpanel aan te schaffen. Dat is uiteindelijk voordeliger, gezonder en doeltreffender.

Ventilatie is géén energieverspilling en u bespaart hiermee op stookkosten

In een woning waarin niet of te weinig wordt gestookt, ontstaat een te hoge relatieve vochtigheid. Een te vochtige ruimte bevordert de ontwikkeling van bacteriën en schimmels. Het ongezonde klimaat kan luchtwegallergie veroorzaken. Daarnaast leiden vocht en schimmels tot aantasting van muren, vloeren, balken en kozijnen. De kans op vochtproblemen is het grootst in de winter bij lage buitentemperaturen. Enerzijds dient u de bewoonde vertrekken op voldoende temperatuur te houden en anderzijds dient u deze ruimtes voldoende te ventileren. Hiermee komt er koudere lucht naar binnen, maar houdt u de lucht in huis gezond én voorkomt u schimmelvorming.

Ventilatie is geén energieverspilling. Weliswaar verdwijnt er hiermee wat warmte, maar tegelijkertijd ontstaat er door de vochtafvoer drogere lucht in huis die eenvoudiger te verwarmen is. Vochtige lucht voelt kouder aan, met als gevolg dat de thermostaat hierdoor hoger wordt gezet. Gemiddeld wordt in een vochtige woning ongeveer 50 tot 150 kuub extra gas per jaar gestookt. Met de huidige gasprijzen komt dat neer op enkele honderden euro’s aan extra stookkosten per jaar.

Ventilatie is géén energieverspilling en u bespaart hiermee op stookkosten

Vocht in huis geeft een onaangenaam gevoel, ruikt muf, veroorzaakt vocht- en schimmelproblemen én zorgt voor hogere stookkosten. Alle reden om vocht zo snel mogelijk uit uw woning te krijgen. Wist u trouwens dat vocht niet alleen van buiten komt en gerelateerd is aan een bouwkundig gebrek, maar dat een gezin ook dagelijks gemiddeld 10 tot 15 liter vocht produceert? Door te ademen, transpireren, koken, douchen, wassen en schoonmaken. Dit vocht moet worden afgevoerd en dat doet u door goed te ventileren. Hoe? Wij geven u enkele ventilatietips voor een drogere woning met lagere stookkosten.
  • Dagelijks de lucht binnenshuis een kwartier verversen.
  • Tijdens koken, douchen, wassen, drogen en schoonmaken de geproduceerde vochtige lucht direct afvoeren.
  • Kook met deksels op de pannen en droog de gedweilde vloer goed met een trekker.
  • Droog de was bij mooi weer in de buitenlucht. Als u dit binnen doet, moet u de ruimte goed ventileren.
  • Maak de ventilatieroosters regelmatig schoon om verstopping te voorkomen.

Kelder waterdicht laten maken bij een hardnekkig vochtprobleem

Ventileren is belangrijk in elke ruimte in huis. Daar hoort de kelder ook bij. Dit wordt nog wel eens vergeten. Een slecht geventileerde kelder zorgt voor problemen in de rest van uw woning. De vochtige lucht kan in dat geval niet worden vervangen voor frisse, droge lucht. Met als mogelijk gevolg: een muffe, onwelriekende geur, beton- en houtrot en schimmelvorming.

Bij een hardnekkig vochtprobleem in de kelder, zal ventilatie van de kelder alleen niet volstaan. Dan is het noodzakelijk om de kelder waterdicht te laten maken en een kelderafdichting te laten uitvoeren. Dit om kelderlekkage te voorkomen, dat meestal wordt veroorzaakt door problemen met de afvoer, waterleidingen of de waterdruk van het grondwater. Bij een professionele vochtwering wordt het vochtprobleem structureel opgelost.

Wat onze klanten vertellen

4.5 gebaseerd op 10 recensies

Recente artikelen

Meer artikelen

Link
Ernstige vorm van schimmel op de muren als gevolg van vocht

Schimmel in de kelder

4 min. leestijd

Link
Met water ondergelopen kelder, waardoor de wasmachine, de droger en de strijkplank deels in het water staan

Water in de kelder na regen

3 min. leestijd

Link
Emmers staan opgestapeld in een met water ondergelopen kelder

7 tips om uw kelder waterdicht te houden of te maken

5 min. leestijd


Meer artikelen

Ook een opdracht voor ons?

Wacht niet te lang en vraag direct een inspectie aan of neem vrijblijvend contact op.

Inspectie aanvragenContact opnemen