De 6 meest gemaakte fouten bij het afdichten van een kelder

Vocht in de kelder is een veelvoorkomend probleem bij woningen en bedrijfspanden. Aangezien de kelder zich geheel of gedeeltelijk onder de grond bevindt, is het risico op vochtproblemen groot. De kelder waterdicht maken biedt een duurzame oplossing tegen binnendringend grondvocht, water op de keldervloer, vochtige binnenmuren, schimmelvorming en een muffe lucht.

Er bestaan nog veel misverstanden over waar u allemaal rekening mee moet houden bij een kelder afdichten. Wij belichten de 6 meest gemaakte fouten bij het afdichten van een kelder.

Fout 1: Plaatsen van een drainage om de grondwaterstand te verlagen

Het aanbrengen van een drainage onder de keldervloer of aan de voet van de kelder om het grondwaterpeil omlaag te brengen; het is misschien wel de grootste fout die gemaakt wordt bij het afdichten van een kelder. De gedachte hierbij is dat er door de lagere waterdruk op de muren minder water doorsijpelt in de kelder. Een verkeerde gedachte.

Het probleem is namelijk dat niet alleen water wordt afgevoerd door de drainage, maar er ook slib en zand wordt mee gepompt. Een filter of filterdoek is niet toereikend om het zand en fijne slib tegen te houden. Het gevolg is dat langzamerhand uw woning of bedrijfspand wordt ondermijnd. Het kan leiden tot ernstige scheuren en verzakkingen, met alle gevolgen van dien. Denk aan lekkage of instorting, dat gepaard gaat met hoge kosten om dit te verhelpen. Het is dus zaak om het grondwater te houden waar het zit en dit niet kunstmatig te beïnvloeden.

Fout 2: De afdichting van de kelder niet tot aan het maaiveld uitvoeren

Last van een vochtige kelder, of wilt u vochtproblemen voor zijn? Controleer ook de waterleidingen en afvoerbuizen die door de ondergrondse ruimte lopen. Mogelijk zit er ergens een scheur of beschadiging in de binnenafvoer of is er een verstopping in de afvoerputten en het afvoersysteem, waardoor deze niet (goed) meer functioneren.

Het is mogelijk én effectief om uw betonnen of gemetselde kelder van binnenuit waterdicht te maken. Een van binnenuit geïnjecteerde muur van metselwerk neemt geen vocht meer op, waardoor de kelder opdroogt. In tegenstelling tot een gemetselde kelder kan een betonnen kelder vaak plaatselijk vochtwerend worden gemaakt. Bij een betonconstructie van slechte kwaliteit (met veel scheuren) wordt de betonnen kelder van binnenuit volvlakkig onder hoge druk geïnjecteerd.

Fout 3: De kelder niet diep genoeg maken uit angst om onder het grondwater te zitten

Standaard is een kelder tussen de 2.20 en 2.30 meter hoog. Het komt regelmatig voor dat de kelder niet diep genoeg wordt gemaakt uit angst om onder het grondwaterniveau uit te komen. De gedachte is dan dat de ruimte droog blijft en een afdichting niet nodig is. Dat is een misverstand. Een ondiepe kelder wordt in de natte herfst- en wintermaanden gegarandeerd vochtig. Het regenwater zorgt er in deze tijd van het jaar voor dat de grond tot enkele centimeters onder het maaiveld helemaal verzadigd raakt. Het vocht dringt vervolgens door de muren van de ondiepe kelder. Het is daarom van belang om te zorgen voor een goede kelderafdichting tot aan het maaiveld, om de kelder waterdicht te krijgen.

Fout 4: De aansluitnaden in de kelder zijn niet goed gedicht

Een kelder waterdicht maken is specialistenwerk, waarbij veel komt kijken. Indien de klus niet door professionals is uitgevoerd, kan het zijn dat de aansluitnaden in de kelder niet goed zijn gedicht. Op de kimnaden komen de keldervloer en de opgaande keldermuren samen. De onderliggende voegen zijn gevoelig voor vochtproblemen. Het grondvocht kan bij slecht of niet afgedichte kimnaden door de kieren binnensijpelen en zich een weg banen naar andere ruimtes.

Dit probleem bij keldervloeren onder de grondwaterspiegel moet worden voorkomen of zo snel mogelijk worden opgelost, want anders heeft een kelderafdichting geen zin. De kimnaden kunnen worden afgedicht met het injecteren van een speciale vloeistof of gel die permanente bescherming tegen vocht en schimmels biedt.

Waterdicht gemaakte kelder dankzij Kelderwaterdicht.nl
Ernstige vorm van schimmel op de muren als gevolg van vocht

Fout 5: Een slechte ventilatie van de kelder

Een andere, veelvoorkomende fout bij het afdichten van een kelder: vergeten om te zorgen voor voldoende ventilatie. Bij een waterdicht gemaakte kelder die slecht of onvoldoende is geventileerd, ontstaan vochtproblemen. Juist door het afdichten van de kelder, is het luchtvochtigheidsgehalte in de ruimte hoog. Het condensatievocht kan zonder deugdelijke ventilatie moeilijk of niet naar buiten.

Een goed werkend ventilatiesysteem is daarom een vereiste om optimaal te genieten van een waterdichte en vochtvrije kelder. Bedenk tegelijkertijd dat te veel ventileren juist een averechts effect heeft. De wanden en vloer van de kelder zijn relatief koud. Bij ventileren stroomt er relatief warme lucht van buiten de kelder in. Door het afkoelen van de lucht stijgt de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte. Een kelder ventileren meet dus nauw en is bij een expert in goede handen.

Fout 6: Zelf de kelder afdichten zonder de onmisbare kennis en ervaring

Ten slotte: zelf een kelder afdichten zonder de noodzakelijke kennis en ervaring is vragen om problemen. Een verkeerde aanpak kan tot structurele vochtproblemen leiden, inclusief kelderlekkage. Het afdichten en waterdicht maken van een kelder is specialistenwerk, waarbij eerst een deskundige inspectie wordt uitgevoerd en eventuele vochtproblemen in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd.

Vakmensen weten welke verschillende oorzaken er zijn voor vochtproblemen in de kelder, welke behandelmethode daarvoor nodig is en welke handelingen er binnen een bepaald tijdsbestek allemaal uitgevoerd moeten worden. Laat het afdichten van uw kelder daarom over aan een expert.

Vragen over dit artikel?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen