fbpx

Kelderwaterdicht.nl

Geniet van de vele voordelen van uw kelder waterdicht in Amsterdam

Last van vocht in de kelder, kruipruimte of souterrain, met schimmelvorming en een onaangename, muffe geur? Kelderwaterdicht.nl maakt op professionele wijze uw kelder waterdicht in Amsterdam. Dankzij onze unieke, zelf ontwikkelde behandelmethode geven wij een 100% waterdichtgarantie en 10 jaar garantie op onze producten en diensten. Vraag een gratis inspectie aan. Onze experts stellen de exacte oorzaak van het vochtprobleem vast en zorgen voor een perfecte afdichting van de kelder. U geniet van een gezonder leefklimaat, extra opslag- of verblijfsruimte, lagere energiekosten en een hogere woningwaarde.

Bel direct:

Kelderwaterdicht.nl goed op de hoogte van de situatie in Amsterdam

Het grondwater in Amsterdam bevindt zich dicht onder de oppervlakte en is aan grote fluctuaties onderhevig. De verschillen tussen een hoge (na hevige regenval) en lage grondwaterstand (na een periode van droogte) zijn groot. Daarnaast hebben bouwprojecten in de stad en blokkades in de waterafvoer invloed op het grondwaterpeil.  Het stedelijke grondwatersysteem in Amsterdam ligt al vele jaren onder een vergrootglas, mede door de risicovolle vernieuwingen en bouwprojecten in kwetsbaar historisch gebied.

Kelderwaterdicht.nl heeft in de afgelopen 25 jaar al vele klanten geholpen met een kelder waterdicht maken in Amsterdam. Onze vochtweringsexperts zijn zeer goed op de hoogte van de lokale situatie in Amsterdam, in het perspectief van de grondsoorten, funderingsconstructies, grondwaterstanden en bebouwingen.

Maak gebruik van onze onderscheidende dienstverlening:

Ruim 25 jaar ervaring met het verhelpen van allerhande vochtproblemen
Vrijblijvende, gratis inspectie voor exacte probleemvaststelling
Unieke, zelf ontwikkelde behandelmethode met vloeistofinjectie
10 jaar garantie op onze producten en diensten

Problemen door een te hoge of lage grondwaterstand

Zowel een te hoge als lage grondwaterstand kan problemen geven. Een te hoog grondwaterpeil kan leiden tot onderlopende kelders met vochtige muren, schimmelvorming en kelderlekkage, evenals drassige tuinen vol met plassen. Een te laag grondwaterpeil zorgt voor andere problemen. Als gevolg van droog liggende houten funderingspalen en bijkomend zuurstof treedt er door schimmels paalrot op. Dit kan samen met grondverzakking leiden tot verzakking en scheefstand van uw Amsterdamse pand, met scheurvorming in de fundering en muren.

Wilt u uw kelder waterdicht laten maken in Amsterdam?

De inzet van de gemeente Amsterdam en Waternet ten spijt, grondwateroverlast is niet altijd te voorkomen. E zijn wél maatregelen te treffen. Wilt u dat Kelderwaterdicht.nl uw vochtprobleem oplost en uw kelder waterdicht maakt in Amsterdam? Neem contact op voor een gratis inspectie, advies, een plan van aanpak en een scherpe prijsopgave.

Waterhuishouding en specifieke grondwaterproblemen in Amsterdam

In sommige Amsterdamse wijken liggen er polderriolen onder de grond, die gebruikt worden om grondwater naar het grote rioolnetwerk onder de stad af te voeren. De overlast van grondwater wordt op deze wijze in toom gehouden.  Verouderde of met achterstallig onderhoud kampende polderriolen werken niet goed meer. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan.

Amsterdam is gesticht in een veengebied, op een locatie waar de Amstel in het IJ uitmondt. De ontginning van dit veengebied leidde tot een langzame bodemdaling. Het gewenste grondwaterpeil in de hoofdstad wordt kunstmatig in stand gehouden door dijken, gemalen en boezems. Na regenval verzamelt het regenwater zich in sloten, vijvers en grachten. De gemalen pompen het water naar de boezems. Waternet is in Amsterdam verantwoordelijk voor de controle en het instellen van de grondwaterstand.

Amsterdam heeft 6 gemalen, waaronder 1 ondergronds gemaal in het Vondelpark dat een halve meter lager ligt dan het omliggende stadsgebied. Het grondwater zakt in de kleigrond in een kuil. Het gemaal in het Vondelpark zorgt ervoor dat dit stadspark niet (verder) verzakt, om problemen met de bebouwing in de omgeving te voorkomen. Water stroomt altijd naar het laagste punt. Als het grondwaterpeil te ver zakt, komen de houten palen onder de woningen en bedrijfspanden droog te staan en kan er door schimmels paalrot en schade aan de fundering ontstaan.

Wateroverlast door toename kelders en infiltratievoorzieningen

Amsterdam kampt met een gebrek aan ruimte. Hierdoor worden er steeds meer kelders aangelegd, die een barrière voor het grondwater vormen. Daarnaast neemt het aantal infiltratievoorzieningen toe, die getroffen worden voor piekafvoer tijdens stortbuien en om zodoende de riolering te ontzien. De toename van het aantal kelders en infiltratievoorzieningen leidt (door stuwing van grondwater) tot een wisselende waterdruk en een verandering in het grondwatersysteem in de stad. Het risico op wateroverlast neemt hierdoor toe.

De gemeente Amsterdam initieert en stimuleert grondwaterneutraal bouwen en het project Rainproof Amsterdam, om het risico van grondwateroverlast te reduceren. Bij het concept van grondwaterneutraal bouwen worden maatregelen bedacht als grindkoffers of gaten in damwanden om de effecten van de nieuwbouw op het grondwatersysteem te minimaliseren. Bij het project Rainproof is de inzet om de neerslag op de eigen kavel te bergen en waar mogelijk in de bodem te laten infiltreren.

Kelderwaterdicht.nl op tv

Kelderwaterdicht.nl voorkomt, bestrijdt en verhelpt allerhande vochtproblemen bij particulieren en bedrijven, (overheids)instellingen, VvE’s en bouw- en vastgoedbedrijven.

Vele gemeenten maken al jarenlang gebruik van onze innovatieve vochtoplossingen

Vocht of lekkage in uw kelder of souterrain?

Heeft u last van vocht en/of lekkage in uw kelder, kruipruimte of souterrain? Zijn de binnenmuren vochtig, is er sprake van schimmelvorming en ruikt u een vervelende, muffe lucht? Schakel direct de specialisten van Kelderwaterdicht.nl in. Onze experts verrichten een deskundige inspectie en ze lossen snel uw vochtprobleem op met passende vochtwering.

Scroll naar boven