fbpx

Kelderwaterdicht.nl

Deskundig en snel uw kelder waterdicht in Den Haag

Kelderwaterdicht.nl is uw professionele en betrouwbare partner in het deskundig en snel kelder waterdicht maken in Den Haag. Een vochtprobleem komt nooit gelegen. Het veroorzaakt lekkage, vochtige muren, onaangename geuren en gezondheidsproblemen door een verslechterd klimaat in uw woning of bedrijfspand. Neem afscheid van vochtoverlast en schakel onze experts in, die na een nauwkeurige inspectie een behandeling op maat verzorgen. Met blijvend resultaat en 100% garantie op waterdichtheid.

Bel direct:

Amsterdam

Den Haag

Kennis van bebouwing, constructies, grondsoorten en grondwaterpeil

Kelderwaterdicht.nl heeft al vele klanten geholpen met hun kelder waterdicht maken in Den Haag of het oplossen van een ander vochtprobleem. Onze specialisten zijn bekend met de lokale situatie qua bebouwing, funderingsconstructies, grondsoorten en grondwaterstanden.

Maak net als vele anderen gebruik van onze voordelen:

Ruim 25 jaar ervaring met het verhelpen van allerhande vochtproblemen
Vrijblijvende, gratis inspectie voor exacte probleemvaststelling
Unieke, zelf ontwikkelde behandelmethode met vloeistofinjectie
10 jaar garantie op onze producten en diensten

Complex grondwatersysteem in Den Haag met verschillende gebieden

Het grondwatersysteem in Den Haag is complex. Er zijn vier verschillende gebieden: het duingebied, de binnenduinrand, het stedelijk boezemgebied en de polders. Deze vier gebieden worden door diverse factoren beïnvloed.

  • In het duingebied en de binnenduinrand bevindt het grondwater zich ver onder het straatniveau. Er kunnen hier grote, geleidelijke schommelingen in het grondwaterpeil optreden. Voor een stijging of daling van de grondwaterstand gaan er maanden overheen.
  • In het stedelijk boezemgebied en de polders zijn veranderingen in de grondwaterstand snel zichtbaar en merkbaar. Aanhoudende neerslag leidt binnen een paar dagen tot een stijging van het grondwaterpeil. De grondwaterstand in Den Haag wordt beïnvloed door drainage, watergangen en ondergrondse constructies. Het Hoogheemraadschap van Delfland houdt hier scherp toezicht op.

Uw kelder waterdicht laten maken in Den Haag?

Wilt u dat Kelderwaterdicht.nl uw vochtprobleem oplost en uw kelder waterdicht maakt in Den Haag? Neem contact op voor een gratis inspectie, advies, een plan van aanpak en een scherpe prijsopgave.

Schade aan funderingspalen door droogstand

Het grondwater stroomt tussen het zand, klei en veen door. De grondwaterstand varieert het hele jaar door als gevolg van neerslag en verdamping. De situatie is per gebied anders. Staat uw huis op houten funderingspalen of heeft uw woning helemaal geen funderingspalen?  Dan is zowel een lage als hoge grondwaterstand schadelijk.

Schade aan houten funderingspalen van panden in Den Haag wordt veelal veroorzaakt door droogstand. Als deze palen gedeeltelijk of volledig boven het grondwater staan, komt er zuurstof bij en veroorzaken schimmels paalrot. De grond kan ook met het grondwater verzakken, met als gevolg dat de grond aan de funderingspalen trekt en er schade optreedt. Schade aan de fundering toont zich in scheurvorming en scheefstand van de woning of het bedrijfspand. Direct ingrijpen is noodzakelijk om nog ernstiger schade te voorkomen.

Als uw houten funderingspalen 10 tot 20 jaar continu of afwisselend droog staan, treedt er onherstelbare schade op. Dit geldt ook voor panden die een fundering op staal hebben, een funderingswijze zonder palen waarbij de muren (vaak met een verbrede voet ertussen) rechtstreeks op de bodem rusten. Ook deze panden kunnen ernstig beschadigd raken en verzakken.

Gemeente, waterschap en huiseigenaar verantwoordelijk voor waterstand

De gemeente Den Haag houdt de grondwaterstand in uw straat en wijk in de gaten, met 70 cm onder het straatniveau als richtwaarde. Er zijn verspreid door de stad grondwatermeetputten, waar te zien is hoe hoog het grondwaterpeil in de betreffende wijk is. U bent volgens de Waterwet ook zelf als woningeigenaar of erfpachter verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder uw woning en tuin. Het Bouwbesluit 2012 stelt dat kelders die als verblijfsruimte worden benut vochtdicht dienen te zijn. Houd problemen buiten de deur en kom meteen te weten wat Kelderwaterdicht.nl op het gebied van vochtwering en vochtbestrijding voor u betekenen kan.

Kelderwaterdicht.nl op tv

Kelderwaterdicht.nl voorkomt, bestrijdt en verhelpt allerhande vochtproblemen bij particulieren en bedrijven, (overheids)instellingen, VvE’s en bouw- en vastgoedbedrijven.

Vele gemeenten maken al jarenlang gebruik van onze innovatieve vochtoplossingen

Vocht of lekkage in uw kelder of souterrain?

Heeft u last van vocht en/of lekkage in uw kelder, kruipruimte of souterrain? Zijn de binnenmuren vochtig, is er sprake van schimmelvorming en ruikt u een vervelende, muffe lucht? Schakel direct de specialisten van Kelderwaterdicht.nl in. Onze experts verrichten een deskundige inspectie en ze lossen snel uw vochtprobleem op met passende vochtwering.

Scroll naar boven